Τελικοί πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων συντονιστών κλάδου ΠΕ08 για το ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας

73

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΚΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Συνημμένα Αρχεία: