Ανακοίνωση πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών ΕΕΠ – ΠΕ25 λόγω διάθεσης πίστωσης

305

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει:

ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 

ΕΝΟΣ (1) προσωρινού αναπληρωτή κλάδου ΠΕ25 σε ΣΜΕΑΕ

στο πλαίσιο του  Προγράμματος μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019, με κωδικό ΟΠΣ 5031883, ΕΣΠΑ 2014-2020

ΚΑΙ

Το ΚΕΝΟ  στο οποίο θα γίνει η ανωτέρω πρόσληψη σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα κατάταξης του οικείου κλάδου.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι υποψήφιοι του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης του κλάδου  :

  • ΠΕ25-ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ με αύξοντα αριθμό κατάταξης στον ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 54, 55 και 56

αφού ενημερωθούν για το κενό, να συμπληρώσουν με προσοχή (με ΚΕΦΑΛΑΙΑ και ευανάγνωστα γράμματα) α) τη συνημμένη Αίτηση-Δήλωση τοποθέτησης και β) την Υπεύθυνη Δήλωση, που θα βρουν εδώ(μεγάλη προσοχή στην σωστή συμπλήρωση όλων των πεδίων) και να τα καταθέσουν με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

α) μέσω email στο: pdede@sch.gr (μόνο σαρωμένα ηλεκτρονικά και με υπογραφή) ή 

β) μέσω Φαξ στο  2610/362421 και 2610/362410

από Δευτέρα 18/02/2019 μέχρι και Τετάρτη 20/2/2019

Καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η

 Τετάρτη 20/2/2019 και ώρα 12:00

 

Έγγραφα κατά τη διαδικασία πρόσληψης-τοποθέτησης ΕΕΠ-ΕΒΠ

Συνημμένα Αρχεία: