ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – Ενημερωτική συνάντηση διευθυντών ΕΠΑΛ

89

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – Διεξαγωγή ενημερωτικής συνάντησης για τους διευθυντές των ΕΠΑΛ των ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και των ΔΔΕ Ζακύνθου, Κεφαλληνίας Κέρκυρας και Λευκάδας στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ»

Συνημμένα Αρχεία: