Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή συμβούλων – συντονιστών εκπαίδευσης στα Καταστήματα Κράτησης

68