Ανακοίνωση προσλήψεων προσωρινών αναπληρωτών ΕΒΠ & ΕΕΠ λόγω ανακλήσεων ή παραιτήσεων και διάθεσης πιστώσεων

928

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΕΒΠ & ΕΕΠ ΛΟΓΩ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΝ Ή ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ  ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Πάτρα, 25/1/2019

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει:

ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

  • ΔΥΟ (2) προσωρινών αναπληρωτών κλάδου ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ και
  • ΕΞΙ (6) προσωρινών αναπληρωτών κλάδων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΠΕ21,ΠΕ23,ΠΕ25,ΠΕ28 και ΠΕ30 σε ΣΜΕΑΕ και ΕΔΕΑΥ στα πλαίσια υλοποίησης των Πράξεων ΕΣΠΑ :

«Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019» με κωδικό ΟΠΣ 5031883, ΕΣΠΑ 2014-2020

 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2018-2019», με κωδικό ΟΠΣ: 5031890, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

 ΚΑΙ

Τα ΚΕΝΑ (ανά Νομό) στα οποία θα γίνουν οι ανωτέρω προσλήψεις σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα κατάταξης του οικείου κλάδου.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι υποψήφιοι του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης του κλάδου  :

  • ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΒΠ) με αύξοντα αριθμό κατάταξης 109,111,112 και 113
  • ΠΕ21-ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ με αύξοντα αριθμό κατάταξης στον ΚΥΡΙΟ ΠΙΝΑΚΑ 23 και 24
  • ΠΕ23-ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ με αύξοντα αριθμό κατάταξης στον ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 70 και 71
  • ΠΕ25-ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ με αύξοντα αριθμό κατάταξης στον ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 51 και 53
  • ΠΕ28-ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ με αύξοντα αριθμό κατάταξης στον ΚΥΡΙΟ ΠΙΝΑΚΑ 18, 21 και 22
  • ΠΕ30-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ με αύξοντα αριθμό κατάταξης στον ΚΥΡΙΟ ΠΙΝΑΚΑ 75,76,77 και 79 καθώς και υποψήφιοι του ΚΥΡΙΟΥ και ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ οι οποίοι διαθέτουν ΕΠΑΡΚΕΙΑ στην Νοηματική Γλώσσα

αφού ενημερωθούν για τα κενά, να συμπληρώσουν με προσοχή (με ΚΕΦΑΛΑΙΑ και ευανάγνωστα γράμματα) α) τη συνημμένη Αίτηση-Δήλωση τοποθέτησης και β) την Υπεύθυνη Δήλωση (μεγάλη προσοχή στην σωστή συμπλήρωση όλων των πεδίων) και να τα καταθέσουν με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

α) μέσω email στο: pdede@sch.gr (μόνο σαρωμένα ηλεκτρονικά και με υπογραφή) ή

β) μέσω Φαξ στο  2610/362421 και 2610/362410

από Παρασκευή 25/01/2019 μέχρι και Τρίτη 29/01/2019

Καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η

Τρίτη 29/01/2019 και ώρα 12:00

 

(Για τις αιτήσεις που παραλαμβάνονται μέσω email, η υπηρεσία θα αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης παραλαβής, ενώ για τις αιτήσεις που παραλαμβάνονται μέσω φαξ η επιβεβαίωση παραλαβής θα γίνεται από το τμήμα πρωτοκόλλου στο τηλέφωνο 2610/ 362406)

Περισσότερα στα συνημμένα αρχεία

Πατήστε εδώ για τα απαραίτητα έγγραφα κατά τη διαδικασία πρόσληψης-τοποθέτησης ΕΕΠ-ΕΒΠ

Συνημμένα Αρχεία: