Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος Ενημερωτικών Συναντήσεων Erasmus+ για τους εκπαιδευτικούς της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας

77

Με μεγάλη συμμετοχή εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος των Ενημερωτικών Συναντήσεων Erasmus+ ενόψει της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής σχεδίων κατόπιν της πρόσκλησης που εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Συμπληρωματική Ανακοίνωση της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών) για το έτος 2019, της Βασικής Δράσης 1.

Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία των απολογιστικών δράσεων όπως αυτές καταγράφηκαν από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς στις ενημερωτικές ημερίδες προηγούμενων ετών, σύμφωνα με τα οποία οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί ζητούσαν λόγω του μεγάλου εύρους των ευκαιριών Erasmus+ την υλοποίηση των ενημερωτικών δράσεων με τη μορφή συναντήσεων εργαστηριακού τύπου και μία περισσότερη εξατομικευμένη προσέγγιση, οι ενημερωτικές συναντήσεις Erasmus+ πραγματοποιήθηκαν με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων ανά συνάντηση και μέγιστο αριθμό τους 36 εκπαιδευτικούς. Λόγω του ανέλπιστα αυξημένου αριθμού ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών πραγματοποιήθηκαν 7 επαναλαμβανόμενα εργαστήρια με συμμετοχή εκπαιδευτικών και των τριών περιφερειακών ενοτήτων. Επίσης έχει ήδη ξεκινήσει ο προγραμματισμός τηλεδιασκέψεων για τη Βασική Δράση 2 του προγράμματος Erasmus+.

Η κ. Σαρλή Έλενα, Προωθήτρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΠΔΕΔΕ

Οργανωτικά υπεύθυνη των ενημερωτικών συναντήσεων Erasmus+ 2019 και βασική εισηγήτρια ήταν η Προωθήτρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας κ. Σαρλή Έλενα. Τις ενημερωτικές συναντήσεις Erasmus+ υποστήριξε η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κ. Μπαλωμένου Αθανασία τόσο με τη θεσμική παρουσία της ως εκπροσώπου του ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας όσο και ουσιαστικά με τις θέσεις και γνώσεις που μοιράστηκε με τους συμμετέχοντες από την εμπειρία της και τη συμμετοχή της σε αντίστοιχα προγράμματα.

Η κ. Μπαλωμένου Αθανασία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου
Η κ. Μπούσια Ασημίνα, Προϊσταμένη του Τμήματος Α’, της ΠΔΕΔΕ

Σύντομο χαιρετισμό και ενημέρωση για το θεσμό και το ρόλο του Προωθητή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων απηύθυνε η Προϊσταμένη του αρμόδιου για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Τμήματος της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας κ. Μπούσια Ασημίνα, ενώ έγινε και σύντομη παρουσίαση του “EduWeb” από τον διαχειριστή του έργου κ. Λούβρη Αριστείδη, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Erasmus+ και στο οποίο η ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας είναι συντονιστικός φορέας, κατά τη διάρκεια του οποίου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να κάνουν ερωτήσεις που αφορούν στη διαχείριση και υλοποίηση ενός προγράμματος Erasmus+.

Ο κ. Λούβρης Αριστείδης, διαχειριστής του έργου Erasmus+ “EduWeb” της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας

Τέλος σημαντική ήταν η συμβολή και ουσιαστική συμμετοχή εκπαιδευτικών οι οποίοι έχουν υλοποιήσει ή υλοποιούν προγράμματα Erasmus+ στις σχολικές τους μονάδες, οι οποίοι υποστήριξαν με την παρουσία τους τις συναντήσεις, μοιράστηκαν ζωντανά την εμπειρία Erasmus+ τους και ήταν οι κύριοι αποδέκτες των 10λεπτων δικτύωσης (ERASMUS+ networking) που προβλέπονταν κατά τη διάρκεια των Ενημερωτικών Συναντήσεων Erasmus+ 2019.

Προωθήτρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας

Σαρλή Έλενα