Πλήρωση κενής θέσης Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου Καλλιτεχνικών (ΠΕ08) στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της ΠΔΕΔΕ

182

Πλήρωση κενής θέσης Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου Καλλιτεχνικών (ΠΕ08) στο
Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας