Επείγον_Ενημερωτική Συνάντηση Erasmus+ 17-01-2019

86

Σας ενημερώνουμε ότι, δεδομένης της προγραμματισμένης απεργιακής κινητοποίησης της 17-01-2019 και προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετέχουν στην απεργία, όσοι εκ των εκπαιδευτικών είχαν δηλώσει συμμετοχή στην Ενημερωτική Συνάντηση Erasmus+  στις 17-01-2019 και δεν δύνανται να την παρακολουθήσουν, μπορούν να παρακολουθήσουν την ενημερωτική συνάντηση στις 18-01-2019 και ώρες 12:00-14:00 αφού προηγουμένως ενημερώσουν τηλεφωνικά ή μέσω e-mail για λόγους περιορισμένης χωρητικότητας της αίθουσας διεξαγωγής των συναντήσεων. Επισημαίνεται η μη υποχρεωτικότητα συμμετοχής των εκπαιδευτικών στις εν λόγω συναντήσεις. Το παρόν μήνυμα αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι δεν δύνανται να παρακολουθήσουν την συνάντηση στις 17-01-2019.