Επιλεχθέντες Εκπαιδευτικοί των Ενημερωτικών Δράσεων Erasmus+ στις 17-01-2019 και 18-01-2019

157

17 και 18_01_2019 Επιλεχθέντες Εκπαιδευτικοί Erasmus+

Στον παραπάνω σύνδεσμο θα βρείτε τα ονόματα των εκπαιδευτικών οι οποίοι θα συμμετέχουν στις ενημερωτικές συναντήσεις Erasmus+ της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας στις 17-01-2019 και 18-01-2019 βάσει της ημερομηνίας συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας.

Συνημμένα Αρχεία: