Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για καθαρισμό των χώρων που στεγάζεται η Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας με σύμβαση μίσθωσης έργου

80

Η Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας λόγω της άμεσης και επιτακτικής ανάγκης καθαρισμού των χώρων που στεγάζεται, ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου έτους 2019, που αφορά την εκτέλεση των πάσης φύσεως εργασιών καθαρισμού και ευπρεπισμού σε όλους τους χώρους των γραφείων της Περ/κης Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδος, συνολικής επιφάνειας 618,00 στην οδό Ακτή Δυμαίων 25 & Σκαγιοπουλείου στον 1ο και 2ο όροφο……

Διαβάστε περισσότερα στο συνημμένο αρχείο

 

Συνημμένα Αρχεία: