Το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο- Λύκειο Πατρών συμμετείχε στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “Move2Learn, Learn2Move”

44

Οι εκπαιδευτικοί Χρήστος Αδαμόπουλος, Αθανάσιος Καρράς, Νικόλαος Κρίκης και Σπυρίδων Παναγιωτόπουλος μαζί με 8 μαθητές του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου Πατρών βρέθηκαν στο Βελιγράδι μέσω του “Move2Learn, Learn2Move”.
Η πρωτοβουλία “Move2Learn, Learn2Move”, ξεκίνησε με την ευκαιρία της 30ής επετείου του προγράμματος Erasmus. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής, τα ευρωπαϊκά έργα eTwinning είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε διαγωνισμό και να κερδίσουν εισιτήρια για ταξίδια σε άλλες χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+.
O στόχος της πρωτοβουλίας ήταν αν δώσει την ευκαιρία στους νέους μέσω ταξιδιών, να ανακαλύψουν και να βιώσουν από πρώτο χέρι διαφορετικές χώρες και πολιτισμού ςσε ολόκληρη την Ευρώπη καθώς και να αυξήσουν την Ευρωπαϊκή του συνείδηση και ταυτότητα.


Εκτός από την ανακάλυψη άλλων πολιτισμών, οι συμμετέχοντες απέκτησαν μεγαλύτερη οικολογική συνείδηση καθώς έπρεπε να τηρούν ένα ανώτατο όριο εκπομπών CO2 κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους και έπρεπε σε συνεργασία με τους καθηγητές τους να επιλέξουν ανάλογα τα μέσα μεταφοράς τους. Οι συμμετέχοντες είχαν την επιλογή να ταξιδέψουν ως ομάδα ή ατομικά.
Επίσης, ένας βασικός στόχος του προγράμματος ήταν να εξοικειωθούν οι μαθητές με τη χρήση των δημόσιων μέσων μεταφοράς για τις μετακινήσεις τους καθώς και με την παρακολούθησή των ανταποκρίσεων μεταξύ τους για τον τελικό προορισμό. Για το λόγο αυτό ο τρόπος επιλογής των ταξιδιών, των διαδρομών και των μεταφορικών μέσων για το ταξίδι αυτό επιλέχθηκαν με βασικό κριτήριο τον όρο του προγράμματος σχετικά με το οικολογικό αποτύπωμα του κάθε επιβάτη, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 200 gr CO2/ Km και ανά επιβάτη. Συνεπώς προτεραιότητα δόθηκε στα μέσα μαζικής μεταφοράς με σχετικά χαμηλές εκπομπές τύπων, όπως τρένα, πλοία, λεωφορεία και λιγότερο αεροπλάνα.
Στην πρωτοβουλία αυτή είχαν δικαίωμα να συμμετέχουν σχολεία που έχουν εκπονήσει έργα eTwinning, τα οποία:
-έχουν μέλη του μαθητές ηλικίας 16 ετών και άνω (στις 31 Δεκεμβρίου 2017),
-έχουν καταχωριστεί στην πλατφόρμα e-Twinning μεταξύ 1ης Ιανουραρίου 2016 και 30ης Μαΐου 2017, και
-έχουν λάβει εθνική ετικέτα ποιότητας μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου 2016 και 30 Ιουνίου 2017.
Ενδεικτικό φωτογραφικό υλικό παρατείθεται στην ιστοσελίδα του σχολείου:

http://gym-ee-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla25/index.php/drastiriotites/erasmus/programma-move2learn-learn2move/78-programma-move2learn-learntomove

Υπεύθυνος του προγράμματος ήταν ο Χρήστος Αδαμόπουλος, Εκπαιδευτικός ΠΕ 82

Σαρλή Έλενα

Προωθήτρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας