Ανακοίνωση προσλήψεων προσωρινών αναπληρωτών ΕΕΠ/ΕΒΠ λόγω ανάκλησης προσλήψεων, τροποποίησης πίστωσης & διάθεσης πιστώσεων

1051

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει  την πρόσληψη

  • ΟΚΤΩ (8) προσωρινών αναπληρωτών κλάδου ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών για Εξειδικευμένη στήριξη σε γενικά σχολεία
  • ΔΥΟ  (2) προσωρινών αναπληρωτών κλάδου ΠΕ21-Λογοθεραπευτών σε ΣΜΕΑΕ
  • ΔΥΟ (2) προσωρινών αναπληρωτών κλάδου ΠΕ23-Ψυχολόγων σε ΣΜΕΑΕ
  • ΕΝΟΣ (1) προσωρινού αναπληρωτή κλάδου ΠΕ30-Κοιν.Λειτουργών σε ΣΜΕΑΕ
  • ΕΝΟΣ (1) προσωρινού αναπληρωτή κλάδου ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ

Και Τα ΚΕΝΑ (ανά Νομό) στα οποία θα γίνουν οι ανωτέρω προσλήψεις σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα κατάταξης του οικείου κλάδου.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ Οι υποψήφιοι του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης του κλάδου  :

  • ΕΒΠ με αύξοντα αριθμό κατάταξης 100  έως  και 101
  • ΠΕ21-ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ με αύξοντα αριθμό κατάταξης στον ΚΥΡΙΟ ΠΙΝΑΚΑ 19 έως και 25
  • ΠΕ23-ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ με αύξοντα αριθμό κατάταξης στον ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 50 έως και 54
  • ΠΕ25-ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ με αύξοντα αριθμό κατάταξης στον ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 30 έως και 48
  • ΠΕ30-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ με αύξοντα αριθμό κατάταξης στον ΚΥΡΙΟ ΠΙΝΑΚΑ 70 έως και 74

οι οποίοι δεν έχουν προσληφθεί ή δεν έχουν αρνηθεί πρόσληψη ,αφού ενημερωθούν για τα κενά, να συμπληρώσουν με προσοχή ( με ΚΕΦΑΛΑΙΑ και ευανάγνωστα γράμματα) α) τη συνημμένη Αίτηση-Δήλωση τοποθέτησης και β) την Υπεύθυνη Δήλωση (μεγάλη προσοχή στην σωστή συμπλήρωση όλων των πεδίων) και να τα καταθέσουν με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

α) μέσω email στο: pdede@sch.gr (μόνο σαρωμένα ηλεκτρονικά και με υπογραφή) ή

β) μέσω Φαξ στο  2610/362421 και 2610/362414

από Δευτέρα 17/12/2018 μέχρι και Τετάρτη 19/12/2018

Καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η

Τετάρτη 19/12/2018 και ώρα 12:00

Συνημμένα Αρχεία: