Κύρωση αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών/ντριών του 2ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Πατρών

110