Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη

55
Έγκριση διεξαγωγής από το ΥΠ.Π.Ε.Θ της 3ης Πανελλήνιας Μαθητικής Προσομοίωσης των Επιτροπών του ΟΗΕ με τίτλο «Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη» της Κοιν.Σ.Επ. «ΡΟΗ» – Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2018. Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 201008/Δ2/22-11-2018 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Διαβάστε το συνημμένο αρχείο.

 

Συνημμένα Αρχεία: