ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ & ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

103

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει την πρόσληψη

ΕΞΙ (6) προσωρινών αναπληρωτών κλάδου ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ και Εξειδικευμένη στήριξη σε γενικά σχολεία,

ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ (19) προσωρινών αναπληρωτών κλάδων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΠΕ21,ΠΕ23,ΠΕ25 και ΠΕ30σε ΣΜΕΑΕ,ΕΔΕΑΥ και Εξειδικευμένη στήριξη σε γενικά σχολεία και

Τα ΚΕΝΑ (ανά Νομό) στα οποία θα γίνουν οι ανωτέρω προσλήψεις σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα κατάταξης του οικείου κλάδου.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι υποψήφιοι του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης του κλάδου:

• ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΒΠ) ΛΟΓΟΥ με αύξοντα αριθμό κατάταξης από 86 έως και 113

• ΠΕ21-ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ με αύξοντα αριθμό κατάταξης στον ΚΥΡΙΟ ΠΙΝΑΚΑ 13 έως και 25

• ΠΕ23-ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ με αύξοντα αριθμό κατάταξης στον ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 41 έως και 52

• ΠΕ25-ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ με αύξοντα αριθμό κατάταξης στον ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 12 έως και 35

• ΠΕ30-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ με αύξοντα αριθμό κατάταξης στον ΚΥΡΙΟ ΠΙΝΑΚΑ από 41 έως και 70

οι οποίοι δεν έχουν προσληφθεί ή δεν έχουν αρνηθεί πρόσληψη, αφού ενημερωθούν για τα κενά, να συμπληρώσουν με προσοχή (με ΚΕΦΑΛΑΙΑ και ευανάγνωστα γράμματα) α) τη συνημμένη Αίτηση-Δήλωση τοποθέτησης και β) την Υπεύθυνη Δήλωση (μεγάλη προσοχή στην σωστή συμπλήρωση όλων των πεδίων) και να τα καταθέσουν με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
α) μέσω email στο: pdede@sch.gr (μόνο σαρωμένα ηλεκτρονικά και με υπογραφή) ή 
β) μέσω Φαξ στο 2610/362410 ή 2610/362421

από Πέμπτη 22/11/2018 μέχρι και Δευτέρα 26/11/2018

Καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η

Δευτέρα 26/11/2018 και ώρα 10.00