Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή Σχολείων στο Έργο H2020: «ΟPEN SCHOOLS FOR OPEN SOCIETIES – ΟSOS» (Ένα Ανοιχτό Σχολείο για μια Ανοιχτή Κοινωνίας)

52

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή Σχολείων στο Έργο H2020: «ΟPEN SCHOOLS FOR OPEN SOCIETIES – ΟSOS» (Ένα Ανοιχτό Σχολείο για μια Ανοιχτή Κοινωνίας) (έως 30/11/2018). Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά  (https://iep.edu.gr/services/osos/).