Ιστορικό υλικό που αφορά τον αντιδικτατορικό αγώνα των φοιτητών της Πάτρας κατά την περίοδο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου

36

Παραθέτουμε ιστορικό υλικό ιδιαίτερης αξίας που αφορά τον αντιδικτατορικό αγώνα των φοιτητών της Πάτρας κατά την περίοδο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Πρόκειται για υλικό που έχει συγκεντρωθεί από ανθρώπους που έζησαν και έδρασαν κατά την συγκεκριμένη περίοδο και το οποίο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς τόσο για την διοργάνωση των σχολικών γιορτών της επετείου του Πολυτεχνείου όσο και για την ενημέρωση των μαθητών/μαθητριών σχετικά με τη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο, συμβάλλοντας στην περαιτέρω εξοικείωσή τους με την τοπική ιστορία.