Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος του Εθνικού Θεάτρου

23

Ενημερώνουμε τις σχολικές μονάδες των περιοχών ευθύνης μας για το εν λόγω πρόγραμμα, καθώς το συνημμένο έντυπο αίτησης, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, θα πρέπει να αποσταλεί από τα ενδιαφερόμενα σχολεία στο Εθνικό Θέατρο στα email: : ezarafidou@n-t.gr και svienopoulou@n-t.gr ως τις 20 Νοεμβρίου 2018.