ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ25 ΣΧ.ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ30 ΚΟΙΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

81

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει  την πρόσληψη

  • ΔΥΟ (2)προσωρινών αναπληρωτών κλάδου ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών για Εξειδικευμένη στήριξη σε γενικά σχολεία
  • ΕΝΟΣ (1)προσωρινού αναπληρωτή κλάδου ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών σε γενικό σχολείο  και

Τα ΚΕΝΑ (ανά Νομό) στα οποία θα γίνουν οι ανωτέρω προσλήψεις σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα κατάταξης του οικείου κλάδου.

Καλούνται οι υποψήφιοι τουΟριστικού Πίνακα Κατάταξης του κλάδου  :

  • ΠΕ25-ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ με αύξοντα αριθμό κατάταξης στον ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ έως και 19 ( μόνο όσοι έχουν δηλώσει στην αρχική τους αίτηση τους νομούς Αχαΐα και Αιτωλ/νία)
  • ΠΕ30-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ με αύξοντα αριθμό κατάταξης στον ΚΥΡΙΟ ΠΙΝΑΚΑ 39

οι οποίοι δεν έχουν προσληφθεί ή δεν έχουν αρνηθεί πρόσληψη ,αφού ενημερωθούν για τα κενά, να συμπληρώσουν με προσοχή ( με ΚΕΦΑΛΑΙΑ και ευανάγνωστα γράμματα) α) τη συνημμένη Αίτηση-Δήλωση τοποθέτησης και β) την Υπεύθυνη Δήλωση (μεγάλη προσοχή στην σωστή συμπλήρωση όλων των πεδίων) και να τα καταθέσουν με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

α) μέσω email στο: pdede@sch.gr (μόνο σαρωμένα ηλεκτρονικά και με υπογραφή) ή

β) μέσω Φαξ στο  2610/362421 και 2610/362414

από Παρασκευή 02/11/2018 μέχρι και Δευτέρα 05/11/2018

Καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η

Δευτέρα  05/11/2018 και ώρα 12:00