Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Μαθητευομένων για το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας 2018-2019

59

Οι Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Μαθητευομένων για το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας 2018-2019 έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Δ.Δ.Ε. Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ:
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αιτωλοακαρνανίας-Μαθητεία
Δ.Δ.Ε. Ν. ΑΧΑΪΑΣ:
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας Μαθητεία ΕΠΑΛ
Δ.Δ.Ε. Ν. ΗΛΕΙΑΣ:
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηλείας – ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ – Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ

Για την πληρέστερη ενημέρωση των υποψηφίων παρατίθεται και το ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ στο ακόλουθο συνημμένο:

 

Συνημμένα Αρχεία: