Πρόγραμμα EUROSCOLA 2018 – 2019

229

Σας ενημερώνουμε ότι η ημερίδα EUROSCOLA για τις σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί στις 18 Ιανουαρίου 2019 στο Στρασβούργο. Θα ακολουθήσει εγκύκλιος της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας με τις απαραίτητες λεπτομέρειες.

Συνημμένα Αρχεία: