ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΛΑΔΩΝ ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

122

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας

• λόγω εξάντλησης των οικείων Οριστικών Πινάκων Ε.Ε.Π. κλάδων ΠΕ22-Επαγγελματικών Συμβούλων και ΠΕ29-Εργοθεραπευτών
• λόγω ανάγκης πρόσληψης αναπληρωτών κλάδου ΠΕ23-Ψυχολόγων με επάρκεια στη Νοηματική Γλώσσα και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) με επάρκεια στη Νοηματική Γλώσσα στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κωφών και Βαρήκοων Πατρών και στο Ειδικό Νηπιαγωγείο Κωφών και Βαρήκοων Πατρών και σύμφωνα με την αριθ. 56267/Ε4/5-4-2018 (ΦΕΚ 1284/11-4-2018, τ.Α΄) Υ.Α.


καλεί τους υποψήφιους-ες των ανωτέρω κλάδων που συμπεριλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας εκτός της Δυτικής Ελλάδας οι οποίοι/-ες δεν έχουν προσληφθεί ή δεν έχουν αρνηθεί πρόσληψη, εφόσον ενδιαφέρονται, να αποστείλουν Αίτηση-Δήλωση τοποθέτησης (σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προθεσμίες που περιγράφονται στην ιστοσελίδα μας και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο http://pdede.sch.gr/new/index.php/ea ) για πιθανή πρόσληψή τους ως προσωρινοί αναπληρωτές/τριες στα κάτωθι λειτουργικά κενά της Περιφ/κής Δ/νσης Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας και μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2018-19 .


Κατά τη διαδικασία τοποθέτησης θα τηρηθούν τα αναφερόμενα στην αριθμ.56267/Ε4/5-4-2018 (ΦΕΚ 1284/11-4-2018, τ.Α΄) Υ.Α.