ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

218
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει:
ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΩΝ (153) προσωρινών αναπληρωτών κλάδων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΠΕ21,ΠΕ22,ΠΕ23,ΠΕ25,ΠΕ28,ΠΕ29 και ΠΕ30 σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ, ΕΔΕΑΥ, ΕΠΑΛ και Εξειδικευμένη στήριξη σε γενικά σχολεία στα πλαίσια υλοποίησης των Πράξεων ΕΣΠΑ
Καλούνται οι υποψήφιοι του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης του κλάδου …, αφού ενημερωθούν για τα κενά, να συμπληρώσουν με προσοχή (με ΚΕΦΑΛΑΙΑ και ευανάγνωστα γράμματα) α) τη συνημμένη Αίτηση-Δήλωση τοποθέτησης και β) την Υπεύθυνη Δήλωση (μεγάλη προσοχή στην σωστή συμπλήρωση όλων των πεδίων) και να τα καταθέσουν με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
α) μέσω email στο: pdede@sch.gr (μόνο σαρωμένα ηλεκτρονικά και με υπογραφή) ή
β) μέσω Φαξ στο 2610/362414* ή και 2610/362421
από Τρίτη 11/09/2018 μέχρι και Πέμπτη 13/09/2018. Καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η Πέμπτη 13/09/2018 και ώρα 12:00
* Λόγω τεχνικού προβλήματος, δεν λειτουργεί το συγκεκριμένο Φαξ.

Συνημμένα Αρχεία: