ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

110

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει:
ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ (87) προσωρινών αναπληρωτών κλάδου ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ και Εξειδικευμένη στήριξη σε γενικά σχολεία στα πλαίσια υλοποίησης των Πράξεων ΕΣΠΑ
Καλούνται οι υποψήφιοι του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης του κλάδου ΕΒΠ με αύξοντα αριθμό κατάταξης 1 έως και 100, αφού ενημερωθούν για τα κενά, να συμπληρώσουν με προσοχή (με ΚΕΦΑΛΑΙΑ και ευανάγνωστα γράμματα) α) τη συνημμένη Αίτηση-Δήλωση τοποθέτησης και β) την Υπεύθυνη Δήλωση (μεγάλη προσοχή στην σωστή συμπλήρωση όλων των πεδίων) και να τα καταθέσουν με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

α) μέσω email στο: pdede@sch.gr (μόνο σαρωμένα ηλεκτρονικά και με υπογραφή) ή
β) μέσω Φαξ στο 2610/362414 ή και 2610/362421
από Τρίτη 04/09/2018 μέχρι και Τετάρτη 05/09/2018. Καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η Τετάρτη 05/9/2018 και ώρα 15:00