Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών/τριών και ωρομισθίων των κλάδων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του πίνακα απορριπτέων για το διδακτικό έτος 2018-2019, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας

811

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει ότι μετά τις αριθμ. 957 και 969/2018 Αποφάσεις του 3ου Τμήματος Διακοπών αντίστοιχα του Α.Σ.Ε.Π., που αφορούν σε έλεγχο νομιμότητας και στον κατ’ ένσταση έλεγχο υποψηφίων κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης των κλάδων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) για το διδακτικό έτος 2018-19,
ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας με την αριθμ. πρωτ. Φ.35.2/9313/03-09-2018 Απόφασή του κυρώνει τους οριστικούς πίνακες υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών/τριών και ωρομισθίων των κλάδων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), καθώς και τον πίνακα απορριπτέων των κλάδων ΕΕΠ της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης, οι οποίοι ισχύουν για το διδακτικό έτος 2018-2019.
… Όλοι οι υποψήφιοι/ες αναπληρωτές/τριες παρακαλούνται να παρακολουθούν καθημερινά την ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας (http://pdede.sch.gr) για ανακοινώσεις και έκτακτη ενημέρωση, καθώς η ενημέρωση των υποψηφίων θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω της ιστοσελίδας.