Ανάρτηση οριστικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων προσωρινών αναπληρωτών/τριών κλάδου ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) και πίνακα απορριπτέων για το διδακτικό έτος 2018-2019, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας

183

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει ότι μετά τις αριθμ.886/2018 και αριθμ.963/2018 Aποφάσεις του 2ου και 3ου Τμήματος Διακοπών αντίστοιχα του Α.Σ.Ε.Π. που αφορούν σε έλεγχο νομιμότητας και στον κατ’ ένσταση έλεγχο υποψηφίων κατά του προσωρινού πίνακα κατάταξης του κλάδου ΔΕ01-Ε.Β.Π. της Περιφ/κής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας για το διδακτικό έτος 2018-19,
ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας με την αριθμ. πρωτ. Φ.35.2/9147/29-8-2018 Απόφαση κυρώνει τον οριστικό πίνακα κατάταξης του κλάδου ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού καθώς και τον πίνακα απορριπτέων του ίδιου κλάδου, οι οποίοι ισχύουν για το διδακτικό έτος 2018-2019.

Όλοι οι υποψήφιοι/ες αναπληρωτές/τριες παρακαλούνται να παρακολουθούν καθημερινά την ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας (http://pdede.sch.gr) για ανακοινώσεις και έκτακτη ενημέρωση, καθώς η ενημέρωση των υποψηφίων θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω της παραπάνω ιστοσελίδας.