Ανακοινοποίηση της ανακοίνωσης για τις ενστάσεις κατά των πινάκων δεκτών μη δεκτών υποψηφιοτήτων με προσθήκη της τελευταίας διευκρινιστικής παραγράφου

34

Συμπληρωματική ενημέρωση για τη διαδιακασία ενστάσεων κατά των πινακων δεκτών μη δεκτών υποψηφιοτήτων.

Σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας αποστολής μέσω τηλεομοιοτυπίας (FAX) να επιλέγεται είτε ιδιοχείρως στα Γραφεία της Περ/κής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας είτε με με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) Σε κάθε περίπτωση υποβολής των ενστάσεων – και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου email – πρέπει να φέρει ιδιόχειρη υπογραφή.

«Οι υποψήφιοι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου δύνανται να υποβάλουν έγγραφες ενστάσεις κατά των πινάκων δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων εντός αποκλειστικής προθεσμίας από 13/7/2018 έως 17/7/2018 στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μόνο με τους παρακάτω τρόπους, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 της με αριθμ. Φ.351.1/5/102172/Ε3 (ΦΕΚ Β 2367, 20-6-2018) υ.α.: ιδιοχείρως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή τηλεομοιοτυπία (fax) .

Διεύθυνση: Ακτή Δυμαίων 25Α- ΠΑΤΡΑ
Τηλεομοιότυπο(fax) : 2610 362410 – 2610362414
Ηλ.Δ/νση (e mail): mail@dellad.pde.sch.gr

Επειδή υφίσταται αυστηρό χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως με δική τους επιμέλεια φροντίσουν οι ενστάσεις να υποβληθούν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας με έναν από τους προαναφερόμενους τρόπους το αργότερο έως και την 17-7-2018 και ώρα 14.00μμ.

Επιπροσθέτως διευκρινίζουμε στους ενδιαφερόμενους ότι θα πρέπει με δική τους επιμέλεια να φροντίσουν οι ενστάσεις, οι οποίες θα υποβληθούν μόνο με έναν από τους προαναφερόμενους τρόπους (ιδιοχείρως στα Γραφεία της Περ/κής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή τηλεομοιοτυπία (fax)), να βρίσκονται στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας το αργότερο έως και την 17-7-2018 και ώρα 14.00μμ..»

Συνημμένα Αρχεία:

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments