ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ

61

Στις 20/6/2018, πραγματοποιήθηκε ημερίδα στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο «Δεξιότητες Αειφορίας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση». Οι εργασίες της ημερίδας βασίστηκαν στα παραδοτέα έργα του προγράμματος GreenSkills4VET. Το διετές (2016-18) αυτό πρόγραμμα (http://www.greenskills4vet.eu/) στοχεύει στη μελέτη των αναλυτικών προγραμμάτων της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης αναφορικά με την παρουσία θεμάτων σχετικών με την αειφόρο ανάπτυξη και στην παραγωγή σχετικού διδακτικού υλικού υπό μορφή Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πηγών.