Ανάρτηση προσωρινών πινάκων υποψηφίων αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για δομές της Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και για την εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Παιδείας) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας σχολικού έτους 2018-2019

84

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την αριθμ. 56267/Ε4/5-4-2018 (ΦΕΚ 1284/11-4-2018, τ.Β΄) Πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καταρτίστηκαν και έχουν σταλεί στο Α.Σ.Ε.Π. ο προσωρινός πίνακας κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού-ΕΒΠ καθώς και Πίνακας «Απορριπτέων» ΕΒΠ με τους υποψηφίους που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της ανωτέρω Πρόσκλησης.
Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης έχουν αναρτηθεί στις 04/6/2018 στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας: http://pdede.sch.gr
Κατά των πινάκων αυτών δύναται να υποβληθεί ένσταση στο Α.Σ.Ε.Π. από τους υποψηφίους από Tρίτη 05/6/2018 έως και Δευτέρα 11/6/2018. Σύμφωνα με την αριθμ.56267/Ε4/05-4-2018 (ΦΕΚ 1284/11-4-2018, τ.Α΄) Πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: « Η άσκηση της ένστασης γίνεται στο Α.Σ.Ε.Π. αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr).

    Για την ηλεκτρονική υποβολή των ενστάσεων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η Εγγραφή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ, στη διαδρομή: «Πολίτες-> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» η οποία πραγματοποιείται με:

  • Εγγραφή Νέου Χρήστη μέσω ΓΓΠΣ (τα προσωπικά στοιχεία συμπληρώνονται αυτόματα) ή
  • Εγγραφή Νέου Χρήστη (με πλήρη συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων από τους υποψήφιους) και στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τα Στοιχεία Σύνδεσης, οι υποψήφιοι προχωρούν στην «Είσοδο Μέλους» και στην επιλογή <<ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ>>.

Οι υποψήφιοι που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π. προχωρούν στην «Είσοδο Μέλους» χρησιμοποιώντας τα Στοιχεία Σύνδεσης.
Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων παρέχεται ειδικά σχεδιασμένος σύνδεσμος «Ξέχασα τον κωδικό μου» στη διαδρομή: «Πολίτες -> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες». Σημειώνεται ότι για την ηλεκτρονική υποβολή των ενστάσεων στην εν λόγω πρόσκληση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ενεργού λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
Στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ θα αναρτηθεί Εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση των πεδίων της ένστασης.
Το Α.Σ.Ε.Π. εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις, ελέγχει τη νομιμότητα των πινάκων κατάταξης αναπληρωτών ΔΕ 1-ΕΒΠ και εκδίδει σχετική απόφαση.»
Για διευκόλυνση των υποψηφίων αναπληρωτών/τριών, οι πίνακες διατίθενται σε δύο μορφοποιήσεις: α) Σε μορφή excel, β) σε μορφή PDF. Καμία ένσταση δεν υποβάλλεται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων/Αυτοτελές Τμήμα Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.
Σημαντική διευκρίνηση: Στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων ΔΕΝ εμφανίζονται στους πίνακες τα στοιχεία ταυτότητας των υποψηφίων καθώς και τα κοινωνικά κριτήρια που αναφέρονται σε ποσοστό αναπηρίας υποψηφίου, αριθμός τέκνων με αναπηρία, πολύτεκνος/τρίτεκνος, έχει γίνει όμως υπολογισμός των αντίστοιχων μορίων των κοινωνικών κριτηρίων.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments