ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΒΠ

46

Καλούνται οι υποψήφιοι προσωρινοί αναπληρωτές ΕΒΠ, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση πρόσληψης για το διδακτικό έτος 2018-2019 στην Περιφερειακή Διεύθυνση ΠΕ και ΔΕ Δυτικής Ελλάδας και τα στοιχεία των οποίων αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα, να παραστούν – εφόσον το επιθυμούν – στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ και ΔΕ Δυτικής Ελλάδας (Ακτή Δυμαίων 25Α και Σκαγιοπουλείου, Πάτρα) την 1-6-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, προκειμένου να ρυθμιστεί η απόλυτη ισοβαθμία που προέκυψε μεταξύ των κάτωθι υποψηφίων προσωρινών αναπληρωτών ΕΒΠ και να καταρτιστεί ο οικείος προσωρινός πίνακας κατάταξης:…
Διαβάστε στο συνημμένο αρχείο τα ονόματα.

 

Συνημμένα Αρχεία: