Βραβείο Μακροβιότερης Παρουσίασης, 49ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών (Ειδική Κατηγορία προ Erasmus+)

30

Βραβείο Μακροβιότερης Παρουσίασης, 49ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών (Ειδική Κατηγορία προ Erasmus+)  (δείτε το βίντεο)

(Το βίντεο ειδικής κατηγορίας βραβεύτηκε διότι συμμετέχουν σε αυτό μαθητές οι οποίοι πήγαιναν κάποτε στο εν λόγω σχολείο, βίωσαν την εμπειρία Erasmus, και ερχόμενοι στο σήμερα την βιώνουν ως φοιτητές ανώτατης εκπαίδευσης αντικατοπτρίζοντας σαφώς αυτήν την 30χρονη διαδρομή του προγράμματος και τα οφέλη που προέκυψαν από αυτό.)