ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ EUROSCOLA 2017-2018

9

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τo συνημμένο σχετικό αρχείo.