Πρόσκληση ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς στο πλαίσιο της ημερίδας EUROSCOLA 2017-2018

17

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας, …, προκηρύσσει διαγωνισμό εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης μαθητών των Λυκείων αρμοδιότητάς της στο Στρασβούργο.
Η εκπαιδευτική επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του Προγράμματος EUROSCOLA 2017-2018, για τη συμμετοχή 24 μαθητών/τριων και 3 εκπαιδευτικών σε ημερίδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι μαθητές/τριες θα επιλεγούν μετά από τον γραπτό διαγωνισμό που έλαβε χώρα στις 06-10-2017.
Η ημερίδα στο Στρασβούργο, στο πλαίσιο του προγράμματος EUROSCOLA 2017-2018, θα διεξαχθεί στις 15 Δεκεμβρίου 2017 και οι τρεις (3) επιλεγέντες συνοδοί καθηγητές θα αναλάβουν την οργανωτική ευθύνη σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας, η οποία και θα μεριμνήσει για την έκδοση έγκρισης μετακίνησής της αποστολής, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 146879/Δ2/06-09-2017 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τo συνημμένο σχετικό αρχείo πρόσκλησης.