Πρόσκληση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα EUROSCOLA 2017-2018. Αφορά τα ΓΕ.Λ. τις Λυκειακές Τάξεις και τα ΕΠΑ.Λ. της Δυτικής Ελλάδας.

16

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα συνημμένα αρχεία.