Το EduWeb στο 9ο Πανελλήνιο συνέδριο για τις ΤΠΕ (28-30/4)

55

To EduWeb θα παρουσιαστεί την Κυριακή 30 Απριλίου 2017 11:00 – 11:30 π.μ. από τον Συντονιστή του project με την εισήγηση “EduWeb εργαλείο καταπολέμησης ψηφιακού αποκλεισμού: Τα παιδιά εκπαιδεύουν ενήλικες στο ασφαλές και δημιουργικό Διαδίκτυο!”
Δείτε το πλήρες πρόγραμμα του συνεδρίου:

http://online.fliphtml5.com/tyvb/Idml/index.html