Επίσημη παρουσίαση EduWeb στο 3ο Πανελλήνιο συνέδριο eTwinning 27/11/2016

26

Άρης Λούβρης, Περιφερειακή Δ/νση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας “EduWeb & Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας: καταπολέμηση του ψηφιακού αποκλεισμού των ενηλίκων όσον αφορά στη χρήση ασφαλούς και δημιουργικού Διαδικτύου”’