Δελτίο Τύπου για τη συνάντηση EduWeb 22/11/2016

27

Με μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016, στο Πειραματικό Γυμνάσιο του Πανεπιστημίου Πατρών η επιμορφωτική συνάντηση, η οποία οργανώθηκε από τη Διευθύντρια κ. Αθανασία Μπαλωμένου σε συνεργασία με την Προϊσταμένη Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ.Ε κ. Σοφία Χριστοπούλου και τον κ. Άρη Λούβρη, συντονιστή του έργου και συνεργάτη της ΠΔΕΔΕ.
Η επιμορφωτική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος με κωδική ονομασία «EduWeb» και πλήρη τίτλο «Combating Digital Exclusion: Children educate digitally illiterate adults in safe and creative web». Η δράση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ Key Action 2: Strategic Partnerships for school education. Λεπτομέρειες για τη συνάντηση στο συνημμένο δελτίο Τύπου.

Συνημμένα Αρχεία: