Πρόσκληση στην εκδήλωση της ΠΔΕΔΕ 13/11/2016 10:00-12:00

30

H ελληνική ομάδα έργου EduWeb, με συντονιστή την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕΔΕ) σας προσκαλεί στην εκδήλωση, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ «Combating Digital Exclusion: Children educate digitally illiterate adults in safe and creative web» την Κυριακή 13-11-2016 και ώρα 10:00 στο Ξενοδοχείο «ΑΣΤΗΡ» Πάτρας θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με θέμα: Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας συντονιστής στην ευρωπαϊκή στρατηγική συνεργασία “EduWeb” Erasmus+ για τη σχολική εκπαίδευση με 10 εταίρους από 5 χώρες!
Το EduWeb έχει ως στόχο να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ σχολείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων / ινστιτούτων με σκοπό την καταπολέμηση του ψηφιακού αποκλεισμού των ενηλίκων όσον αφορά στη χρήση του Διαδικτύου. Λεπτομέρειες για την εκδήλωση και τους ομιλητές μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο δελτίο Τύπου.

Συνημμένα Αρχεία: