Επίσημη έναρξη, 31/10/2016 ευρωπαϊκής στρατηγικής συνεργασίας “EduWeb” Erasmus+ με συντονιστή την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας

29

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕΔΕ) φιλοξενεί στην Αγορά Αργύρη της Πάτρας, τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016, την εναρκτήρια συνάντηση του ευρωπαϊκού project με κωδική ονομασία «EduWeb» και πλήρη τίτλο «Combating Digital Exclusion: Children educate digitally illiterate adults in safe and creative web».
Λεπτομέρειες για το έργο στο συνημμένο δελτίο Τύπου.

Συνημμένα Αρχεία: