Έγκριση σεμιναρίου στο πλαίσιο του προγράμματος Ιnter+ ΚΑ2 πρόγραμμα του Erasmus+ στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος η ΠΔΕΔΕ

34

Το σεμινάριο έχει τίτλο «Narro ergo sum: η προσέγγιση της ετερότητας μέσω των αφηγήσεων ζωής» και εντάσσεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου inter+ Valoriser le plurilinguisme et l’interculturalité en contexte éducatif européen, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ και έχει οργανωθεί στη βάση της στρατηγικής συνεργασίας 12 συμμετεχόντων οργανισμών από 6 ευρωπαϊκές χώρες. Εκ μέρους της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας, στη διοικητική ομάδα συντονισμού υπεύθυνη έχει οριστεί ο κ. Σοφία Π. Χριστοπούλου, Προϊστάμενη Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δυτικής Ελλάδας, και στην επιστημονική ομάδα συντονισμού η Σχολική Σύμβουλος ΠΕ02-Φιλολόγων με έδρα το Αίγιο, κ. Ζωή Αντωνοπούλου-Τρεχλή.

Συνημμένα Αρχεία: