Έγκριση διήμερου επιμορφωτικού σεμιναρίου στο πλαίσιο του προγράμματος inter+

30

Το σεμινάριο έχει τίτλο «Ένα πρόσωπο, ένα αντικείμενο, ένας τόπος, ένα γεγονός: γραμματισμοί και δεξιότητες μέσα από ψηφιακές ιστορικές αφηγήσεις» και εντάσσεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου inter+ Valoriser le plurilinguisme et l’interculturalité en contexte éducatif européen, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ και έχει οργανωθεί στη βάση της στρατηγικής συνεργασίας 12 συμμετεχόντων οργανισμών από 6 ευρωπαϊκές χώρες.

Συνημμένα Αρχεία: