Διευθέτηση των προβλημάτων λόγω capital controls για δικαιούχους φορείς και φοιτητές

21

 
anakoinosi  Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Εθνική Μονάδα του Προγράμματος Erasmus+ στην Ελλάδα, μετά από πρωτοβουλία της Προέδρου του Δ.Σ. Αναπ. Καθηγήτριας κ. Έφης Μπάσδρα, είναι στην ευχαρίστηση θέση να ανακοινώσει την επίλυση των προβλημάτων που είχαν δημιουργηθεί στις τραπεζικές συναλλαγές των δικαιούχων φορέων του Προγράμματος αλλά και των φοιτητών Erasmus+ ως αποτέλεσμα των capital controls. Μετά από επικοινωνία με την Τράπεζα της Ελλάδος και το Υπουργείο Οικονομικών το ΙΚΥ κατάφερε την άρση περιορισμών που αφορούσαν στην πρόσφατη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο “Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων’’(ΦΕΚ Α’ 84/18-07-2015).
Η άρση των περιορισμών αφορά στις εξής περιπτώσεις:
1. Στη δυνατότητα ανοίγματος νέων λογαριασμών από δικαιούχους φορείς του Erasmus+, ήτοι δημόσια και ιδιωτικά σχολεία προσχολικής αγωγής, σχολεία Α’βάθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης, σχολεία και σχολές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, πανεπιστημιακά ιδρύματα, ερευνητικούς οργανισμούς, εκπαιδευτικούς οργανισμούς και ιδιωτικούς και δημοσίους φορείς εν γένει, για τους οποίους έχει εγκριθεί χρηματοδότηση.
2. Στη δυνατότητα ανοίγματος νέων λογαριασμών σε φυσικά πρόσωπα δικαιούχους χρηματοδότησης (εισερχόμενους-εξερχόμενους φοιτητές) ώστε να τους καταβληθεί η επιχορήγηση κάλυψης των ατομικών δαπανών. Ο συγκεκριμένος περιορισμός θα αρθεί με έκδοση νέας Υπουργικής Απόφασης.
3. Στη δυνατότητα προσθήκης νέου δικαιούχου σε ήδη υπάρχοντα λογαριασμό, ο οποίος χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση του προγράμματος.
4. Στη δυνατότητα πραγματοποίησης εξερχόμενων και εισερχόμενων εμβασμάτων στους λογαριασμούς των δικαιούχων Ελληνικών φορέων και φυσικών προσώπων, όπως αναφέρονται στην περίπτωση 1.
5. Στη δυνατότητα πραγματοποίησης εμβασμάτων από δικαιούχους φορείς του εσωτερικού προς δικαιούχους φορείς του εξωτερικού, οι οποίοι επιχορηγούνται ως εταίροι διακρατικών στρατηγικών συμπράξεων.
Μετά από σχετική συνεργασία του ΙΚΥ και υψηλόβαθμων στελεχών της Τράπεζας της Ελλάδος, η αρμόδια Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών ενέκρινε τις ανωτέρω κινήσεις δίνοντας άμεσα σχετική οδηγία στα τραπεζικά Ιδρύματα της χώρας. Παρακαλούνται όσοι δικαιούχοι φορείς αλλά και φοιτητές εξακολουθούν να έχουν προβλήματα στις συναλλαγές τους να επικοινωνούν με το ΙΚΥ.
 
 
 

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments