Ν.4327/2015

22

Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

Περιεχόμενα:

Α. Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4186/2013 − Θέματα Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου
Β. Πειραματικά – Πρότυπα
Γ. Επιλογή Στελεχών
Δ. Λοιπά Θέματα

Συνημμένα Αρχεία: