Πρόσκληση εκπαιδευτικών για συμμετοχή ως συνοδών στο πρόγραμμα EUROSCOLA 2012-2013

15

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκπαιδευτικών για συμμετοχή ως συνοδών στο πρόγραμμα EUROSCOLA 2012-2013»
ΑΡΧΕΙΑ PDF – Δείτε τα σχολεία που επελέγησαν εδώ
9_Πρόσκληση εκπαιδευτικών συνοδών euroscola
9a.Αίτηση συνοδoυ εκπαιδευτικού EUROSCOLA
9b.Υπευθυνη δήλωση EUROSCOLA

Προσκαλούνται οι εκπαιδευτικοί των υποψηφίων σχολικών μονάδων για το Πρόγραμμα EUROSCOLA οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν ως συνοδοί καθηγητές στην ημερίδα EUROSCOLA, που θα διεξαχθεί στο Στρασβούργο την 18η Ιανουαρίου 2013 στο πλαίσιο του προγράμματος EUROSCOLA 2012-2013, να υποβάλλουν τη συνημμένη αίτηση-δήλωση συμπληρωμένη καθώς και σύντομο βιογραφικό σημείωμα μιας σελίδας στην υπηρεσία μας.
Από τους αιτούντες θα επιλεγούν δύο (2) εκπαιδευτικοί από τα σχολεία των οποίων οι μαθητές θα συμμετάσχουν στην εν λόγω ημερίδα. Διευκρινίζεται ότι οι συνοδοί καθηγητές θα πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής γλώσσας, που θα αποδεικνύεται με επίσημο επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου γλωσσομάθειας. Θα προτιμούνται οι έχοντες πτυχίο ανώτερης βαθμίδας.
Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι δεν πρέπει να έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα EUROSCOLA κατά το παρελθόν. Ως εκ τούτου, μαζί με τη αίτηση και το σύντομο βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να αποσταλεί στην υπηρεσία μας συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη η σχετική υπεύθυνη δήλωση που επισυνάπτουμε στην παρούσα πρόσκληση.
Η αίτηση του ενδιαφερομένου μαζί με την υπεύθυνη δήλωση και το βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να αποσταλούν στην υπηρεσία μας μέχρι την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012 με Φαξ στον αριθμό: 2610 362 410, υπόψη κκ. Λαμπροπούλου Νίκη και Πλώτα Δέσποινα. Συνιστάται μετά την αποστολή των ανωτέρω να ζητείται τηλεφωνική επιβεβαίωση της παραλαβής τους στους αριθμούς 2610 362407 ή 2610 362418.
Παρακαλούνται οι κκ. Διευθυντές/ρίες των εμπλεκόμενων σχολικών μονάδων να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς τους.
[slideshare id=15711042&doc=9euroscola-121220050421-phpapp02&type=d]
[slideshare id=15711041&doc=9a-oeuroscola-121220050417-phpapp01&type=d]
[slideshare id=15711040&doc=9b-euroscola-121220050415-phpapp01&type=d]

Συνημμένα Αρχεία:

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments