Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

23

Θυμάστε που πέρυσι  τέτοια εποχή σας παροτρύναμε να κάνετε ΕΠ και να συγκροτήσετε Παιδαγωγικές Ομάδες ΕΠ σε κάθε σχολική μονάδα που θα χρειαζόταν για το ΕΠΠ – δείτε και την Ηλεκτρονική Φόρμα Καταγραφής:
Με τη συγκρότηση ενός Εθνικού Πλαισίου Προσόντων όλες οι μορφές τυπικήςμη τυπικής καιάτυπης μάθησης όλων των βαθμίδων συσχετίζονται μεταξύ τους, τα αποτελέσματά τους αναγνωρίζονταικαι κατατάσσονται σε επίπεδα λαμβάνοντας υπόψη τα επίπεδα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου.
Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων στην πράξη θα λειτουργήσει ως ένας μηχανισμός μετάφρασης καιδιασαφήνισης των προσόντων, που θα επιτρέπει την ευκολότερη ανάγνωση και κατανόησή τους και θα βοηθήσει εκπαιδευόμενους και εργαζόμενους που επιθυμούν να μετακινηθούν από χώρα σε χώρα ή να αλλάξουν θέση εργασίας ή ακόμη να αλλάξουν μαθησιακή διαδρομή.
Πρωταρχικοί χρήστες του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων θα είναι τα άτομα που σπουδάζουν ή πουεργάζονται, αφού θα αντιμετωπίζουν λιγότερα εμπόδια στην προσωπική και εργασιακή τους ανέλιξη,φορείς εκπαίδευσηςκατάρτισης και διά βίου μάθησης και οι εργοδότες.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments