Δραστηριότητες Ομάδας Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΟΕΠ-ΠΔΕΔΕ

24

Περίληψη Αναφοράς Δραστηριοτήτων (PDF)

Η Ομάδα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΠΔΕΔΕ (ΟΕΠ-ΠΔΕΔΕ) συγκροτήθηκε στην Πάτρα με την απόφαση 6740/01-09-2011 του Περιφερειακού Διευθυντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας, κ. Γιώργου Παναγιωτόπουλου. Τα μέλη σήμερα είναι τα εξής: Γενικός υπεύθυνος ο κ. Γεώργιος Παναγιωτόπουλος,, οι βραβευμένοι από το ΙΚΥ προωθητές ΕΠ κ. Βασιλική Τασούλα, κ. Ανδρέας Αριστοτέλης Ριζόπουλος, και κ. Χαρίκλεια Πίτσου, οι εκπαιδευτικοί κ. Νίκη Λαμπροπούλου (διαχειρίστρια της ομάδας) και κ. Ευφημία Ψυχογιού (ερευνήτρια σε καινοτομικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες) και η Ευαγγελία Μάρκου διοικητική υπεύθυνη της ΟΕΠ. Η ΟΕΠ-ΠΔΕΔΕ συντονίζεται από τους Προϊστάμενους Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Ελλάδας, κ. Θεόδωρο Μπαρή και κ. Σοφία Χριστοπούλου αντίστοιχα.
Οι δραστηριότητες λαμβάνουν μέρος σε τέσσερις φάσεις: την ενημέρωση για τα ΕΠ, την υποστήριξη και βοήθεια των σχολικών μονάδων, τη διάχυση αποτελεσμάτων ΕΠ και καλών πρακτικών και τη συμμετοχή της ΠΔΕΔΕ σε προτάσεις για προγράμματα που στοχεύουν σε καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις.
Συγκεκριμένα, η ενημέρωση γίνεται από απόσταση μέσω της διαδικτυακής πύλης (http://blogs.sch.gr/eu-pdede/), τηλεφωνικά, αλλά και άμεσα με τις ενημερωτικές ημερίδες στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες της Δυτ. Ελλάδας (Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας). Η υποστήριξη και βοήθεια γίνεται μέσω της πρώτης φάσης αλλά και με τη δημιουργία εκπαιδευτικών κοινοτήτων πρακτικής όπου υπάρχει αλληλεπίδραση των εκπαιδευτικών μεταξύ τους. Η διάχυση των αποτελεσμάτων των ΕΠ και των καλών πρακτικών γίνεται στις προηγούμενες φάσεις αλλά και με την υποστήριξη ενός δικτύου καλών πρακτικών σε περιφερειακό επίπεδο. Τέλος, η συμμετοχή της ΠΔΕΔΕ σε προτάσεις ΕΠ όπως και εθνικών (π.χ. ΕΣΠΑ) συνεργασία με διάφορους οργανισμούς (π.χ. ο πολιτιστικός σύλλογος Art in Progress) αναδεικνύει τον ενεργό ρόλο της.
Συνοπτικά:
• Υπήρξε απόλυτα επιτυχημένη υποστήριξη των εκπαιδευτικών μονάδων της Δυτ.. Ελλάδας με

  • τη διοργάνωση ημερίδων, ομιλιών και προπαρασκευαστικών επισκέψεων,
  • τις επισκέψεις στις σχολικές μονάδες,
  • τη συμμετοχή σε συνέδρια και τα επιμορφωτικά σεμινάρια,
  • τη διοικητική/διαχειριστική διεκπεραίωση των εγγράφων μετακίνησης και
  • τη διαδικτυακή πύλη των ΕΠ.

• Επιπλέον, υπήρξε συνεργασία με οργανισμούς που παρείχαν περαιτέρω πλαίσια για συμμετοχή της ΠΔΕΔΕ καθεαυτής σε ΕΠ καθώς και καινοτομικές δράσεις.
Επισημάνσεις – Προτάσεις
Με βάση την όλη έκθεση των δραστηριοτήτων της ΟΕΠ που παρουσιάζεται στη συνέχεια:
• Η ΟΕΠ ΠΔΕΔΕ φαίνεται ότι δίνει προστιθέμενη αξία στο Yπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού και γι’ αυτό το λόγο προτείνεται επίσημη νομοθετική ρύθμιση ως εξής: Ίδρυση Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων παράλληλα με τη Διοίκηση και τα δυο Τμήματα Παιδαγωγικής και Επιστημονικής Καθοδήγησης με ανεξάρτητη οικονομική αρχή, διοικητική υποστήριξη και λογιστική υπηρεσία.
• Επίσης, τα μέλη ΠΔΕ προτίθενται να συμμετέχουν σε ομάδες εστίασης του Yπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού και του ΙΚΥ και να καταθέτουν τις εμπειρίες τους
• Πρόταση για οργάνωση ανοιχτής ημερίδας για τους προωθητές σε όλη την Ελλάδα στην Πάτρα
• Πρόταση για οργάνωση επίσκεψης μελέτης για Ευρωπαίους εταίρους στην Πάτρα.
[slideshare id=13591139&doc=oep-pdede-activities-september-iounios2011-12-120710013254-phpapp01&type=d]

Συνημμένα Αρχεία:

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments