Ημερίδα για τα προγράμματα Comenius στην Εστία Παιδείας και Επιστημών Πάτρας στις 4 Απριλίου 2012

26

Τα Τμήματα Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. & Δ.Ε. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα για την υλοποίηση των σχεδίων Comenius. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Απριλίου 2012 και ώρα 9:00 – 13:00 στην Εστία Επιστημών Πάτρας.
Εισήγηση – Συντονισμός Ημερίδας:  Βασιλική Τασούλα, εκπαιδευτικός – προωθήτρια ευρωπαϊκών προγραμμάτων Comenius για την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.
Στην ημερίδα μπορούν να συμμετάσχουν:

  • Ο Διευθυντής και ο υπεύθυνος του προγράμματος των συμμετεχόντων σχολείων
  • Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν σε πρόγραμμα Comenius στο παρελθόν και θέλουν να μοιραστούν την εμπειρία τους, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω εκπαιδευτικοί θα έχουν ολοκληρώσει τα διδακτικά τους καθήκοντα και ότι τα σχολικά προγράμματα θα αναδιαμορφωθούν, ώστε να μη διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων

Πρόγραμμα ημερίδας

09:00 – 09:30 Χαιρετισμοί
09:30 – 11:00 Υλοποίηση προγράμματος Comenius – Σχολικές συμπράξεις

  • Φάκελος προγράμματος (οργάνωση – έλεγχος)
  • Δραστηριότητες προγράμματος (ενεργός συμμετοχή μαθητών)
  • Αποτελέσματα – Προϊόντα

11:00 – 11:30 Διάλειμμα
11:30 – 13:00 Υλοποίηση προγράμματος Comenius – Σχολικές συμπράξεις

  • Αξιολόγηση προγράμματος (στόχοι προγράμματος, αντίκτυπος σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, σχολείο, ευρύτερη κοινωνία)
  • Διάδοση προγράμματος (παρουσίαση ιστοσελίδων)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τοδελτίο συμμετοχής  έως την Δευτέρα 2 Απριλίου 2012 στην κ. Τασούλα στην ηλεκτρονική διεύθυνση vntasoula@yahoo.gr