Συμμετοχή των Περ/κών Δν/σεων Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας και Κρήτης σε projects του FP7

27

Υποβλήθηκαν στις 17/01/2012 (κατευθείαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση) προτάσεις, στα πλαίσια του προγράμματος FP7 (δράση ICT), με την συμμετοχή των Περ/κών Δν/σεων Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας και  Εκπ/σης Κρήτης. Το FP7 (http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html) είναι το κυριότερο πρόγραμμα/πλαίσιο της ΕΕ που υποστηρίζει δράσεις έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε όλους σχεδόν τους επιστημονικούς τομείς.
Ο τίτλος του project της ΠΔΕΔΕ είναι: Scientific Curiosity and Reasoning for Youth Technology supported by a Semantic Collective Intelligence Platform with Annotated Pictorial/Rich-Media and Learning Analytics Tools for Web 3.0 Innovation (SiliconEUth). Από τους εταίρους που συμμετέχουν (μεταξύ άλλων και 6 Παν/μια) μπορείτε να καταλάβετε και το μέγεθος του project :

 1. Eurocentro S.r.l. Eurocentro Italy
 2. University of Patras UoP Greece
 3. University of Westminster UoW U.K.
 4. University of Castilla-La Mancha UCLM Spain
 5. University of Edinburgh UEDIN U.K.
 6. University of Western Macedonia UniWM Greece
 7. Cyprus University of Technology CUT Cyprus
 8. META S.r.l. META Italy
 9. Educational Radio-Television – Ministry of Education EDUTV Greece
 10. European Centre for Women and Technology ECWT Norway
 11. Regional Directorate of Primary and Secondary Education of Western Greece EL Greece. (Η συμμετοχή μας είναι ανεπίσημη καθώς δεν υπάρχει οικονομική διαχειριστική αρχή στην ΠΔΕΔΕ.)

Ο τίτλος του project της Περιφερειακή Δν/ση Εκπ/σης Κρήτης είναι “Trustworthy Social Media” και έχει να κάνει με την δημιουργία ενός ασφαλούς και αξιόπιστου κοινωνικού δικτύου, με στόχο να χρησιμοποιηθεί και από την ακαδημαϊκή και εκπαιδευτική κοινότητα. Από τους εταίρους που συμμετέχουν (μεταξύ άλλων και 4 Παν/μια) μπορείτε να καταλάβετε και το μέγεθος του project :
1. Salzburg Research Forschungsgesellschaft (AT)
2. QuinScape GmbH (DE)
3. buddycloud Ltd. buddycloud UK
4. The Open University (UK)
5. Universitat Rovira i Virgili (ES)
6. Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (DE)
7. Sourcesense (UK)
8. ICARO-TIS Gmbh (CH)
9. Age of Peers GmbH (DE)
10. EUN Partnership AISBL European Schoolnet (BE/EU)
11. Paneuropean university, Bratislava (SK)
12. Regional Directorate of Primary and Secondary Education of Crete (EL)
Και για τις δυο Περιφερειακές Διευθύνσεις, ήτανε μια τρίμηνη διαδικασία, πρωτόγνωρη και εξαιρετικά επίπονη από πλευράς χρόνου και απαιτήσεων, η οποία όμως, άσχετα από την τελική της έκβαση, αποτέλεσε μια μοναδική και εξαιρετικά πολύτιμη εμπειρία.
Θα ακολουθήσουν κι άλλες συμμετοχές της Περ/κης Δνς/σης Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας και Κρήτης σε προτάσεις που θα υποβληθούν κατευθείαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του LLP.
Δρ. Νίκη Λαμπροπούλου
ΥΓ Παρ’ όλα αυτά να επισημάνουμε την ανυπαρξία νομικού πλαισίου όσον αφορά τη λειτουργία των Περιφερειακών Διευθύνσεων που έκανε την προσπάθεια αυτή εξαιρετικά επίπονη ιδιαίτερα όσο αφορά τις συνθήκες εργασίας μας.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments