Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2012 — EAC/27/11

15

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2012 — EAC/27/11
Πρόγραμμα διά βίου μάθησης (LLP) – (2011/C 233/06)

1. Στόχοι και περιγραφή
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων βασίζεται στην απόφαση για τη θέσπιση προγράμματος διά βίου μάθησης που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 15 Νοεμβρίου 2006 (απόφαση αριθ. 1720/2006/ΕΚ) ( 1 ). Το πρόγραμμα καλύπτει την περίοδο 2007-2013. Οι συγκεκριμένοι στόχοι του προγράμματος για τη διά βίου μάθηση παρατίθενται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 της απόφασης.
Συνέχεια σε pdf
[slideshare id=9688112&doc=generalcallforprop-111014015147-phpapp02&type=d]
(Λείπει η Εθνική πρόσκληση υποβολής προτάσεων για κάθε τομεακό του 2012)

Συνημμένα Αρχεία:

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments