ΕΠ: Δεξιότητες μη ορατές στο ανθρώπινο μάτι

27

Πριν τα ΕΠ:


Οι ικανότητες που αποκτά κανείς με τα ΕΠ δεν είναι εμφανείς (soft skills).
Αναφέρονται κυρίως σε επικοινωνιακές, διοικητικές και παρωθητικές ικανότητες, πραγματική πρακτική στις ξένες γλώσσες στο περιβάλλον που μιλούνται, το βαθμό προσαρμογής σε ξένα περιβάλλοντα, αλλαγή κατεύθυνσης όταν χρειάζεται, αποδοχή της διαφορετικότητας, προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης, οικονομική διαχείριση, ταχύτητα στη σκέψη και εργασία όταν χρειάζεται, υπευθυνότητα για ένα συγκεκριμένο μέρος συλλογικής εργασίας, ικανότητα να ακολουθούμε αλλά και να δίνουμε σαφείς οδηγίες, να είμαστε μέλη αλλά και αρχηγοί ομάδας, αποφασιστικότητα κλπ.
Αυτές οι ικανότητες είναι μάλλον αόρατες, κυρίως μη μετρήσιμες και  ίσως μπορούν να παρατηρηθούν μόνο από τα αποτελέσματά τους που πολλές φορές απομακύνονται αρκετά από το χρόνο της συκεκριμένης μάθησης. Η συμμετοχή σε ΕΠ, εκτός από την επίσημη μάθηση που περιλαμβάνουν, αναπτύσσει και αυτές τις δεξιότητες που μπορούν να μεταφερθούν σε κάθε περιβάλλον, όχι μόνο το εκπαιδευτικό ή το εργασιακό από όλους/ες τους/τις συμμετέχοντες.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments